­

Lærum allt lífið

1. Gildi
 • Sveigjanleiki
 • Fagmennska
 • Jafnræði
 • Traust
2. Hlutverk FnS
 • auðvelda aðgengi íbúa fjórðungins að margs konar námi og símenntun og auka með því búsetugæði á svæðinu
 • sinna fræðsluþörfum fullorðinna sem ekki sækja nám í formlega skólakerfinu
 • sinna sí- og endurmenntun háskólamenntaðs fólks í samvinnu við Háskólafélag Suðurlands
 • veita fullorðnu fólki náms- og starfsráðgjöf
 • leggja áherslu á samstarf atvinnulífs og skóla og tengsl grunn- og endurmenntunar
 • nýta bestu fáanlega fjarkennslustækni hverju sinn
 • styðja við rannsóknir og vísindaiðkun á Suðurlandi eftir því sem aðstæður leyfa
 • hafa samstarf við aðra sem sinna sí- og endurmenntun
 • stuðla að eflingu mannauðs á Suðurlandi

 

3. Skyldur við samfélagið eru að
 • tryggja fjölbreytt námsframboð
 • bregðast fljótt við ólíkum þörfum samfélagsins fyrir nám og þjálfun
 • gera fólki kleift að sækja sér fræðslu alla ævi
 • fylgjast með nýjungum í fullorðinsfræðslu og nota sem fjölbreytilegastar aðferðir við miðlun fræðslunnar
 • að veita sem besta þjónustu og ráðgjöf á öllu starfssvæði Fræðslunetsins
 • innleiða breyttar skyldur í framtíðinni eftir því sem aðstæður leyfa
 • leggja áherslu á að höfða/ná til þeirra sem minnsta menntun hafa
 • hafa samstarf við fyrirtæki, stofnanir og félög um fræðslu og þjálfun, s.s. að greina fræðsluþörf þeirra
 • ráða hverju sinni hæfustu kennara og leiðbeinendur sem völ er á
 • kynna starfsemi Fræðslunetsins með bæklingum, í námsvísi, á heimasíðu og með kynningum í fyrirtækjum, stofnunum og félögum
 • hafa virkt samstarf við aðra sem sinna fullorðinsfræðslu

 

4. Ytri og innri samskipti
 • starfsmenn kappkosti þjónustulipurð við alla sem eiga erindi við Fræðslunetið
 • öll erindi séu afgreidd fljótt og vel
 • starfsmenn sýni viðskiptavinum trúnað og virðingu
 • til sé starfsmannahandbók með starfslýsingum, upplýsingum um starfsmenn og vinnutíma, um Fræðslunetið sjálft og stjórn þess
 • leita eftir samstarfi við ýmsa fagaðila um námskeiðahald með utanumhaldi, s.s. auglýsingum á þjónustu þeirra í námsvísi, innheimtu     námskeiðsgjalda, úgáfu viðurkenningarskjala o.fl.
 • allir starfsmenn Fræðslunetsins leggi rækt við góð og gefandi samskipti og stuðli þannig að góðum vinnuanda
 • starfsmenn sinni þátttakendum á námskeiðum vel og greiði götu þeirra eins og nokkur kostur er
 • halda starfsmannafundi reglulega
 • hafa regluleg samskipti stjórnar og starfsmanna
 • stjórn og starfsfólk hittist a.m.k. einu sinni á ári þar sem fram fari hugmyndavinna um starfið á næsta skólaári
 • ætíð séu til starfslýsingar fyrir öll störf og þær lagaðar að breyttum tímum og nýjum kröfum
 • starfsmenn sýni hver öðrum trúnað og virðingu

 

5. Vinnustaðurinn – aðstaða og starfsfólk
 • að tryggja eins og kostur er við núverandi aðstæður góðan aðbúnað og hollustuhætti á vinnustað
 • að leysa úr húsnæðismálum Fræðslunetsins þannig að starfsmenn verði allir undir einu þaki og hver hafi sína vinnustöð
 • að námsumhverfi henti fullorðnu fólki, s.s. kennslustofur og húsgögn og annar aðbúnaður
 • að starfsmenn geti sinnt þekkingaröflun og endurmenntun til að vaxa í starfi
 • starfsmenn eigi þess kost eftir atvikum að sækja námskeið sem Fræðslunetið heldur
 • starfsmenn séu sér ætíð meðvitandi um sameiginlega ábyrgð á faglegri frammistöðu Fræðslunetsins sem og fjárhagslegri afkomu

 

6. Sérstaða

Fræðslunetið er þjónustustofnun og sérsvið þess er fullorðinsfræðsla. Sérstaða Fræðslunetsins markast að öðru leyti af

 • sveigjanleika
 • skjótri og öruggri þjónustu
 • kennslu víðsvegar á Suðurlandi
 • víðtækum samskiptum við þá sem láta sig fullorðinsfræðslu varða

 

­
©2018 Fræðslunetið - símenntun á Suðurlandi | Tryggvagötu 13 800 Selfoss | sími: 560 2030 | fraedslunet@fraedslunet.is | kt. 641199-2579 | vefstjórn: steinunnosk@fraedslunet.is

Við notum vafrakökur á vefsíðu okkar, m.a. til að bæta notendaupplifun. Þú ákveður hvort þú vilt leyfa smákökur eða ekki. We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.